Hlavní menu:

Paulínky.cz
Myšlenka na den: Navštívilo je sice těžké soužení, ale byli přitom plní radosti. (2 Kor 8, 2)
30.06.2008, kategorie: Doporučujeme

Život apoštola Pavla

Walter Wangerin
Život apoštola Pavla

Autor nechává ve svém románě zaznít mnohohlas Pavlových současníků, jeho nejbližších přátel a spolupracovníků (Prisca a Aquila, Timotej), ale světcův portrét zároveň nenásilně buduje i jakoby okrajovými poznámkami, například římského filosofa Seneky. Na více než čtyřech stech stranách románu se tak před námi postupně vynořuje plastický portrét této nejednoduché postavy z prvního století křesťanských dějin. Wangerinova kniha je vystavěna nejen s porozuměním Pavlovu poselství a životu prvotních křesťanů, ale též s hlubokou znalostí antického světa.

Volvox Globator, 2005
Kniha momentálně není na knižném trhu dostupná. Hledejte ji v knihovnách.


© Paulínky, © WebDesignum.cz 2008