Hlavní menu:

Paulínky.cz
Myšlenka na den: Jenom nám (doporučili), abychom pamatovali na chudé. A to mi také vždycky leželo na srdci. (Gal 2, 10)
25.07.2008, kategorie: Umění

Sv. Pavel v umění

Sv. Pavel, M. Teresa Ugalde Martinez, soukromá sbírka

Sochy nebo obrazy apoštola Pavla, které můžeme vidět v kostelích nebo v muzeích, jsou nám obvykle poměrně známé a nevyžadují zvlášť zevrubný přehled v dějinách umění. Ale kdyby se někde náhodou objevil nějaký záludný „chyták“, tak zde malé shrnutí...

První obrazy znázorňující apoštola Pavla sahají do 4. stol, ale teprve od 5. století se malíři či ikonografové shodují ve vyobrazení důstojného muže s řídkými vlasy a dlouhým tmavým vousem. Je oděn v tunice a plášti a na nohou má sandály. Právě takto popisuje Pavla i Eusebius z Cézareje (3.-4. stol.). Na základě apoštolova římského (tj. latinského) jména Paulus, což znamená „malý“ nebo „nepatrný“ někteří autoři usuzovali, že by měl být nízké a vetché postavy a představovali si jej se zakřiveným nosem a kalnýma očima. Většina umělců však (naštěstí) na tyto popisy nedbá a představuje Pavla jako muže impozantní postavy.
Tradičním atributem apoštola Pavla je kniha (někdy v podobě svitku, jindy kodexu), která zastupuje početné dopisy, jenž napsal prvním křesťanským obcím. Později se k tomuto atributu přidává i provaz odkazující na práci, kterou se Pavel jakožto výrobce stanů živil, dále koš, symbolizující neustále nástrahy, před kterými musel unikat (viz jeho útěk z Damašku) a konečně i meč. Ten se však v ikonografickém zobrazování apoštola Pavla objevuje teprve ve 13. stol. Výjimečně je Pavel zobrazen dokonce se dvěma meči (například cyklus Petra Vischera v Norimbergu či cyklus Tilmana Riemenschneidera vo Würzburgu, 16. stol.). Znalci umění vysvětlují, že dva meče jsou analogií k Petrovým dvěma klíčům, nebo že jeden meč symbolizuje Boží slovo a druhý představuje nástroj Pavlovy mučednické smrti. Jakožto mučedník Pavel na mnoha starokřesťanských, byzantských i středověkých vyobrazeních drží v rukách vítězný věnec.
Na nemálo obrazech je Pavel zařazen mezi dvanáct apoštolů, a to většinou po boku Petra, který bývá na rozdíl od Pavlova ušlechtilého vzhledu znázorňován spíš jako silný a drsný muž.
Ikonograficky velmi bohatě zpracovaným je téma Pavlova obrácení – nebo přesněji řečeno jeho setkání se vzkříšeným Kristem na cestě do Damašku V dějinách umění nechybí však ani celé ikonografické cykly ztvárňující nejdůležitější události z apoštolova života. Nejkompletnějšími z nich jsou mozaiky ze 12. stol. v katedrále Monreale a v Cappella Palatina v Palermo (obě na Sicílii). Ve stejném období se zvláště ve Francii často vyskytovaly jednotlivé sochy apoštola Pavla, které jsou nám dobře známy i z našeho prostředí.

Zdroj: Paulus


© Paulínky, © WebDesignum.cz 2008