Hlavní menu:

Paulínky.cz
Myšlenka na den: Bůh Krista dal jako svrchovanou hlavu církvi: ona je jeho tělem, plností toho, který naprosto všechno ovládá. (Ef 1, 22 - 23)
27.06.2008, kategorie: K modlitbě

Šavle, Šavle, proč mě pronásleduješ?

Modlitba kard. Angela Comastri

Šavle, Šavle, proč mě pronásleduješ?
Ježíšova slova zaznívají na cestách celého světa
a apelují také na naše svědomí.
„Proč mě pronásleduješ?“
– slova, jež proměnila Šavla v Pavla.

Pavle, Ježíšův apoštole,
byl jsi násilník a stal ses mírným
– natolik, jak dokládá tvá velepíseň na lásku.
Byl jsi pyšný a stal ses pokorným,
že jsi bránil i chudého otroka.
Pronásledoval jsi druhé a stal ses pronásledovaným
– pro lásku k Ježíši mučedníkem.

Pavle, nebojácný apoštole,
přimlouvej se za nás,
aby se otevřely naše oči
a spatřily opravdový poklad života.
Přimlouvej se,
aby se v nás rozdrobila hradba kompromisů a průměrnosti,
a spolu s druhými jsme se tak stali Ježíšovými hlasateli,
vždy a všude,
životem i slovem.
Amen.

Zdroj: Modlitba arcikněze Baziliky sv. Petra ve Vatikánu, kardinála Angela Comastri (zpracovala -ah-)


© Paulínky, © WebDesignum.cz 2008