Hlavní menu:

Paulínky.cz
Myšlenka na den: Už není muž anebo žena, všichni jste jeden v Kristu Ježíši. (Gal 3, 28b)
24.11.2008, kategorie: Ke studiu a katechezi

Pevné body Pavlova „životopisu“

Označení starej appijskej cesty v současném Římě. Foto: Markéta Jírů

I když se v žádné historické knihovně nedolistujeme k životopisům apoštola Pavla, tak jak je známe u světců z pozdější doby, přece nejsme „úplně na holičkách“. Některé události z jeho života lze poměrně spolehlivě datovat na základě těch údajů ze Skutků apoštolů, které se kryjí s údaji v mimobiblických historických spisech. A tak máme k dispozici čtyři pevné body, jakoby souřadnice, které nám vytyčují dějinný prostor, v němž se Pavel pohyboval.

1. Místodržitel krále Arety
Ve Sk 9,23-25 Lukáš líčí Pavlův útěk z Damašku. Pavel se o této události zmiňuje ve 2 Kor 11,32-33, kde upřesňuje, že tím, kdo ukládal o jeho život, byl místodržitel krále Arety. Areta byl nabatejským králem v letech 9 – 40 po Kr. Pavlův útěk z Damašku tedy naprosto určitě spadá do doby před rokem 40.

2. Klaudiův edikt
Ze Skutků apoštolů víme, že Pavel se v Korintě seznámil s Akvilem a Priscillou, manžely, kteří se pak stali jeho důležitými spolupracovníky v apoštolátu. Tento manželský pár přišel do Korintu „z Itálie, protože Klaudius dal rozkaz, aby všichni Židé opustili Řím“ (Sk 18,20). Rozkaz, o němž se zmiňuje i historik Suetonious, se datuje do devátého roku Klaudiovy vlády – tedy do roku 49 po Kr.

3. Místodržitel Gallione
Během pobytu v Korintě židé obvinili Pavla, že namlouvá lidi k protizákonné bohopoctě, a přivedli ho před soudcovský stolec místodržitele Gallia. O něm víme, že byl bratrem filosofa Senecu, a podle nápisu objeveného v Delfách v roce 1905 lze naprosto přesně stanovit i dobu jeho úřadu – od dubna roku 51 do dubna roku 52.

4. Římští místodržitelé Felix a Festus
V době dvouletého vězení v Cezareji Pavel vypovídal před dvěma římskými prokurátory: Antoniem Felixem a Porciem Festem. Ačkoli přesná datace jejich výměny na místodržitelském postu není na základě dostupných dokumentů možná, přece víme, že jejich úřad spadá do doby mezi 52 a 62 rokem po Kr.
Na základě těchto oporných bodů badatelé sestavili Pavlův životopis následovně:

Obrácení 33-35 po Kr.
Pavlův pobyt v Arábii a v Damašku 33-38 po Kr.
Příchod do Jeruzaléma 37-38 po Kr.
První fáze apoštolského působení (z Antiochie) 39-52 po Kr.
Pobyt v Korintě 50-52 po Kr.
„Sněm“ v Jeruzalémě 51/52 po Kr.
Druhá fáze apoštolského působení 52-57 po Kr.
Uvěznění v Jeruzalémě a vězení v Cézareji 55-61 po Kr.
Cesta do Říma a vězení v Římě 57-63 po Kr.
Mučednická smrt 58 po Kr.

Někteří autoři zastávají názor, že Pavel byl císařským soudem v Římě osvobozen a nevylučují, že se dostal až do Španělska.

Možné osvobození a cesta do Španělska 64-66 po Kr.
Mučednická smrt v Římě 67 po Kr.

Zdroj: Kol.: Password. Bibbia Giovane. Lettere di Paolo. Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo 2008. Zpracovala -am-


© Paulínky, © WebDesignum.cz 2008