Hlavní menu:

Paulínky.cz
Myšlenka na den: Kdo má dar povzbuzovat, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať to dělá velkodušně. (Řím 12, 8a,b)
20.11.2008, autor: Andrea Hýblová, kategorie: Ke studiu a katechezi

Pavlovské inspirace „na spolčo“

7 dobrých nápadů na aktivity
Foto: Sr. Gerarda SDR

Napiš svou píseň či modlitbu
S pomocí breviáře vyhledejte v pavlovských listech kristologické hymny (např. Fil 2,6-11 – 1. týden neděle 1. nešpory; Ef 1,3-10 – 1. týden pondělí nešpory; Kol 1,3.12-20 – 1. týden středa nešpory). Bylo by dobré, aby někdo zkušenější pomohl vybraný text vysvětlit. Přemýšlejte, kdo je pro každého z vás Ježíš Kristus a další osoby Trojice a zkuste si napsat na podobný způsob nějaký vlastný „hymnus = píseň“ nebo modlitbu.

Síla modlitby a odpuštění
Přečtěte si pasáž ze Sk 9,10-18. Každý ať chvíli sám uvažuje nad textem. Pak je zadán „úkol“: Staň se Ananiášem, který se modlí za člověka podle jeho subjektivního pohledu špatného; za někoho, kdo jemu nebo blízkému ublížil. V modlitbě se ptej Pána, kdo je v tvém okolí, komu bys měl ze srdce odpustit. Je-li to někdo z tvého společenství, a cítíš-li se v tom svobodný, daruj mu modlitbu „nahlas“ tím, že se za něj pomodlíš. Předem je však nutné v srdci odpustit.

Zřeknutí se zla
Vhodné ke mši sv. nebo k adoraci
Poté, co Efesané slyšeli Pavla mluvit a viděli, jak je jeho Bůh mocný (viz Sk 19,11-20), vyznávali své hříchy a zřekli se magických předmětů a knih. Dokonce se jich viditelně zbavili a přímo je zničili. Při setkání rozviňte toto téma a na každém je, aby popřemýšlel nad tím, čeho by se měl vzdát, od čeho osvobodit.
Obnovte své křestní sliby a zřekněte se zla. Varianta: Ať každý napíše na lístek, čeho se zříká (nikdo to číst nebude) a lístky pak na závěr vhoďte do ohně. Zkuste vymyslet, co by na konci mše sv. či adorace mohl každý dostat na znamení „nového života“.

Zákon a svoboda
Zvlášť vhodné na víkendovou akci nebo vícedenní duchovní obnovu
Pavel ve svých listech (např. Gal 3- 5) obhajuje svobodu, kterou přinesl Ježíš a ukazuje na marné zachovávání Zákona (v debatě můžete nahradit nadsazenými předsevzetími apod.), který nás jen usvědčuje z nedostatečnosti. Zkuste po celý den/dopoledne zůstat se spoutanýma nohama či rukama. Vykonávejte všechny věci jako ostatní, ale omezeni. Při modlitbě na závěr dne nebo při mši sv. (při úkonu kajícnosti) kněz s patřičným vysvětlením o Boží milosti a spáse pouta rozváže.

Neznámý bůh (Sk 17,16-34)
Jako Pavel v Aténách, zkuste představit dnešnímu světu neznámého Boha – nejprve sestavte seznam toho, po čem svět touží, co hledá, co mu vědomě či nevědomě schází, pak zkuste nalézt, zda je něco, co mu jako křesťané můžeme dát.
Možná snadnější variantou je vymezit si různé skupiny a „mluvit“ k nim. Jinak se bude mluvit k VŠ studentovi, jinak k mámě s dětmi, jinak ke stařence, jinak k někomu, kdo uznává Boží existenci jako energii a jinak k někomu, kdo je pouze humanista…
A když už něco takového na nečisto vyzkoušíte, možná se vám to bude hodit i v životě.
Inspirovat se můžete (a snad i přímo musíte) evangelii a tím, jak mluvil Ježíš (např. jeho obrazy Božího království…); podívejte se také do Katechismu (úvodní články 1. oddílu KKC). Třeba se mezi vámi najde i někdo, kdo má už podobnou zkušenost s evangelizací, kdo četl knihu na toto téma…

Tipy pro Pavla
Nejprve zkuste jen tak z hlavy dát dohromady, na jakých místech Pavel hlásal své evangelium (evangelium u Pavla znamená osoba Ježíše Krista – v jeho době ještě nebyla sepsána evangelia). Nejde zde o názvy měst, ale o to, jaké lokality si Pavel vybíral, nebo, více či méně záměrně využil (tržiště, synagoga, pramen vody, přístaviště, vládcův palác, řemeslnická dílna). Pak zkuste sestavit seznam míst, kam by ve vašem městě šel v současnosti kázat. Pečlivě to proberte a zvažte, zda se na jedno z takových míst nevydat taky (a s čím).

Dary
Přečtěte si pasáže, kde Pavel mluví o různých darech v církvi (Řím 12,6-8; 1 Kor 12). Je dobré to doprovodit i nějakým komentářem. Pak se každý zamyslí, jaké dary dostal od Pána a jak je může uplatnit pro dobro církve – konkrétního společenství, kde žije.
Varianta pro skupinu, která se zná: losem si každý vybere jedno jméno a připraví si seznam jeho darů – ostatní mají uhodnout o kom mluví, nebo ve dvojici si navzájem „odhalujte“, čím je ten druhý podle vás darem pro ostatní. (Je v potaz, zda se může dospět až k bodu, kde se řekne o darech dosud nevyužitých a nebo alespoň dosud nevyužitých k prospěchu ostatních).

Připravila Andrea Hýblová


© Paulínky, © WebDesignum.cz 2008