Hlavní menu:

Paulínky.cz
Myšlenka na den: Křestním ponořením do Kristovy smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem. (srov. Řím 6, 4)
30.06.2008, kategorie: Doporučujeme

Pavel, dobrodruh víry

Oldřich Selucký
Pavel, dobrodruh víry

Spolu s apoštolem Pavlem se vydáme na dobrodružné apoštolské cesty, sledujeme šíření evangelia, ale jsme i svědky útoku lupičů, Pavel je vězněn, ztroskotá na moři, aby nakonec položil život při smutně proslulém Neronově pronásledování. Kromě knihy je dostupná i videokazeta – animovaný film podle ilustrací Zdeňky Krejčové. Vhodné pro využití při výuce náboženství.

Karmelitánské nakladatelství, 2004
Váz., 88 str., 139 Kč


© Paulínky, © WebDesignum.cz 2008