Hlavní menu:

Paulínky.cz
Myšlenka na den: Křestním ponořením do Kristovy smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem. (srov. Řím 6, 4)
30.06.2008, kategorie: Doporučujeme

Pavel, apoštol Ježíše Krista

Pavel, apoštol Ježíše Krista

Oslava Roku svatého Pavla u příležitosti druhého tisíciletí narození tohoto Apoštola národů je příležitostí a zároveň pozváním stále víc poznávat osobnost, která snad ze všech apoštolů nejvíce ovlivnila celé dějiny křesťanství. Brožurka chce jednoduše a stručně přiblížit život apoštola Pavla a některé z hlavních témat jeho listů, aby v očích současných křesťanů nezůstával pouze vzdáleným a neznámým autorem některých novozákonních spisů, ale aby se stále více stával společníkem dnešního člověka na jeho cestě za Kristem.

Paulínky 2008
Brož., 32 str., 35 Kč


© Paulínky, © WebDesignum.cz 2008