Hlavní menu:

Paulínky.cz
Myšlenka na den: Jsem přesvědčen, že utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na nás. (Řím 8, 18)
30.06.2008, kategorie: K modlitbě

Odpustky v Roce sv. Pavla

Jak...
Odpustky v Roce sv. Pavla

Kromě splnění běžných podmínek, je třeba se zúčastnit jednoho z tří způsobů slavení tohoto jubilea:

• s úctou se vydat na pouť do papežské baziliky sv. Pavla za hradbami v Římě;
• účastnit se veřejného posvátného obřadu nebo pobožnosti ke cti apoštola Pavla. Buď ve dnech slavnostního zahájení a ukončení Roku sv. Pavla na všech posvátných místech; nebo v ostatní dny stanovené místním biskupem na posvátných místech zasvěcených sv. Pavlu;
• věřící, kterým brání nemoc nebo jiná legitimní a zřejmá příčina, když se duchovně připojí k některé jubilejní oslavě ke cti sv. Pavla a obětují Bohu své modlitby a utrpení za jednotu křesťanů.

Splněním běžných podmínek se rozumí:

• přijetí svátosti smíření (Nemusí být bezprostředně v den, kdy člověk touží obdržet odpustky, ale je nutno být ve stavu milosti, a odvrácení od hříchu.)
• svaté přijímání;
• modlitba vyznání víry;
• modlitba na úmysl Svatého otce.

» Přejít na článek Odpustky v Roce sv. Pavla na webu .

© Paulínky, © WebDesignum.cz 2008