Hlavní menu:

Paulínky.cz
Myšlenka na den: Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte (za to) vděční. (Kol 3, 15)
14.04.2009, kategorie: Ke studiu a katechezi

Napsali o Pavlovi...

Foto: Edic Kouzmik

Sv. Jan Zlatoústý, 4. stol. (Homilie XXV ke 2 Kor):
Jako plamen, který si pohrává se slámou a přetváří ve svou přirozenost všechno, co zapálí, tak i Pavel všechno proniká a všechno přivádí k Pravdě. Jako proud vody, který všechno uchvacuje a převrací překážky.

Sv. Jeroným, 4. stol.
Pavel je pozoun evangelia, lví řev, řeka Boží výmluvnosti. Pokaždé, když jej čtu, zdá se mi, že neslyším slova, nýbrž hromy.

Erasmus Rotterdamský, 1467 – 1536 (Parafráze k Listu Římanům, 1517)
Říme, přijmi kníže, nebo alespoň nejvýznačnějšího učitele svého náboženství. Polib toho, který ohlásil tvou letitou slávu, opětuj lásku tomu, jenž tě miloval dříve, než tě spatřil... Jestli obdivuješ výmluvnost Cicerona, o němž téměř nelze s jistotou říci, jestli Republice pomohl, nebo uškodil, jak to, že tě nepřitahuje více výmluvnost Pavlova, které dlužíš podstatu své spásy a svého náboženství?

Victor Hugo, 1805 – 1885 (William Shakespeare, 1864)
Pro církev světec, pro lidství velikán, ten, jemuž se zjevila budoucnost. Nic není tak vznešené jako tato tvář udivena světlem vítězství.

Karl Barth, 1886 – 1968, velký protestantský teolog (Církevní dogmatika, 1932)
Kdo se pouští do četby Pavla, podobá se člověku, který se snaží lézt po řebříku v tmavé věži. Když místo příčky nahmatá provaz, zachvátí ho hrůza a najednou nad sebou (ale nejen nad sebou) uslyší úder zvonu.

Blahoslavený Jakub Alberione, 1884 – 1971, zakladatel Dcer sv. Pavla:
Pavel je nejvěrnější interpret evangelia, který ohlašuje evangelium celému lidstvu a aplikuje ho na všechny konkrétní potřeby jednotlivce, rodiny i společnosti.

Ugo Vanni, současný exegeta:
Zdá se mi, že Pavel byl vždycky „špatným svědomím církve“. Člověk nespokojený, neklidný, protože vždy toužil po absolutnu, vždy chtěl jít do hloubky... Dnes potřebujeme Pavla. Pavlova přítomnost jako osten v těle církve je neustálou potřebou, kterou nelze popřít.

Benedikt XVI. (audience 28. června 2006)
Jako v počátcích, i dnes Kristus potřebuje apoštoly, kteří budou připraveni obětovat sebe sama. Potřebuje svědky a mučedníky jako svatý Pavel. Když tento kdysi násilný pronásledovatel na cestě do Damašku padl na zem oslepen božským světlem, bez váhání prošel na stranu Ukřižovaného a následoval ho, aniž by se ohlížel zpátky. Žil a pracoval pro Krista. Pro něj trpěl i zemřel. Jak aktuální je dnes jeho příklad!

Zdroj: Kol.: Password. Bibbia Giovane. Lettere di Paolo. Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo 2008. Zpracovala -am-


© Paulínky, © WebDesignum.cz 2008