Hlavní menu:

Paulínky.cz
Myšlenka na den: Kdo nechce pracovat, ať nejí. (2 Sol 3, 10)
30.06.2008, kategorie: K modlitbě

Modlitba z baziliky sv. Pavla za hradbami, Řím

Bazilika sv. Pavla za hradbami, Řím

Svatý Pavle, apoštole plný horlivosti
a mučedníku pro lásku Kristovu,
vypros nám hlubokou víru, nezlomnou naději
a planoucí lásku k Pánu, abychom mohli spolu s tebou říci:
„Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.“
Pomoz nám stát se apoštoly, kteří věrně slouží tvé církvi,
a svědky tvé pravdy a krásy uprostřed temnot naší doby.
S tebou chválíme Boha našeho Otce:
„Jemu buď sláva, v Církvi a v Kristu na věky věků”.
Amen.

Zdroj: -ah-


© Paulínky, © WebDesignum.cz 2008