Hlavní menu:

Paulínky.cz
Myšlenka na den: Ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek. (Flp 1, 9)

Ke studiu a katechezi

14.04.2009, kategorie: Ke studiu a katechezi
Foto: Edic Kouzmik

Napsali o Pavlovi...

Jak se o Pavlovi vyjadřují: Sv. Jan Zlatoústý, Sv. Jeroným, Erasmus Rotterdamský, Victor Hugo, Karl Barth, Blahoslavený Jakub Alberione, Ugo Vanni či současný papež Benedikt XVI.? Celý článek ...

27.02.2009, kategorie: Ke studiu a katechezi
Sv. Pavel na ceste do Říma, S. Teresa Groselj FSP

4. etapa: Zápasit

Duchovní pouť - Vydat se za Kristem se sv. Pavlem

Na začátku postního období je čas otevřít čtvrtou etapu duchovního putování se svatým Pavlem, etapu, která nás připraví na radostné slavení Velikonoc. I na tomto úseku naší cesty nám bude svítilnou liturgie, zejména evangelium první postní neděle. Celý článek ...

28.11.2008, kategorie: Ke studiu a katechezi
Pavlův křest, S. Teresa Groselj FSP

3. etapa: Zářit

Duchovní pouť - Vydat se za Kristem se sv. Pavlem

V třetí etapě našeho putování nám na cestu „svítí“ slova responzorního žalmu na první neděli adventní: „Slyš, Izraelův pastýři, skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, probuď svou sílu a přijď nás zachránit!“A na tato slova odpovídáme: „Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.“ Celý článek ...

26.11.2008, kategorie: Ke studiu a katechezi
Setkání s Kristem na cestě do Damašku, S. Teresa Groselj FSP

2. etapa: Setkat se s Kristem

Duchovní pouť - Vydat se za Kristem se sv. Pavlem

Do této etapy nás výborně uvede evangelní úryvek z 20. neděle v mezidobí (Mt 15,21-28), v němž evangelista přibližuje Ježíšovo setkání s kananejskou ženou.
Na první pohled se nám může zdát, že spíš než k setkání... Celý článek ...

25.11.2008, kategorie: Ke studiu a katechezi
Pavel oslepen po setkání s Kristem, S. Teresa Groselj FSP

1. etapa: Vydat se na cestu

Duchovní pouť - Vydat se za Kristem se sv. Pavlem

Skutky apoštolů vypráví, jak se „Šavel, když ještě soptil hrozbami a hořel touhou zabíjet učedníky Páně“ blížil k Damašku, když ho zasáhlo světlo z nebe a zjevil se mu Kristus. On dal jeho životu úplně nový směr. Odsud se jeho životní cesta odvíjí... Celý článek ...

24.11.2008, kategorie: Ke studiu a katechezi
Vydat se za Kristem se sv. Pavlem

Vydat se za Kristem se sv. Pavlem

Duchovní pouť

Každý jubilejní rok je časem milosti a neodmyslitelně k němu patří i poutě na svatá místa. Také nastávající Rok sv. Pavla je jubilejním rokem a časem zvláštní milosti. Je výjimečným pozváním vydat se na zvláštní duchovní pouť a kráčet po stejné cestě, po níž kráčel apoštol Pavel. Celý článek ...

24.11.2008, kategorie: Ke studiu a katechezi
Označení starej appijskej cesty v současném Římě. Foto: Markéta Jírů

Pevné body Pavlova „životopisu“

I když se v žádné historické knihovně nedolistujeme k životopisům apoštola Pavla, tak jak je známe u světců z pozdější doby, přece nejsme „úplně na holičkách“. Některé události z jeho života lze poměrně spolehlivě datovat... Celý článek ...

23.11.2008, autor: Stefano de Fiores, in: Paulus 2/2008, kategorie: Ke studiu a katechezi
Immaculata, freska z Baziliky Minor Regina Apostolorum, Řím

Pavlova „mariologie“

Hledat souvislosti mezi Pavlem z Tarsu a Marií z Nazareta, dvěma biblickými postavami, mezi nimiž v Bibli nenajdeme vesměs žádné evidentní propojení, může být poněkud zvláštní. Když se podíváme do slovníka pavlovských listů, zjistíme, že jméno Marie se zde vůbec neuvádí, a to ani v souvislosti a se čtvrtým veršem čtvrté kapitoly Listu Galaťanům, kde se zmiňuje „žena“, z níž se narodil Boží Syn (viz Gal 4,4). Na první pohled se tedy zdá, že tyto dvě osobnosti prvotní církve naprosto nelze stavět vedle sebe. Celý článek ...

20.11.2008, autor: Andrea Hýblová, kategorie: Ke studiu a katechezi
Pavlovské inspirace „na spolčo“

Pavlovské inspirace „na spolčo“

7 dobrých nápadů na aktivity

Chcete Rok sv. Pavla prožívat i ve vašem farním společensví a uvítali byste pár inspirací? Zde najdete hned sedm dobrých nápadů... Celý článek ...

30.06.2008, kategorie: Ke studiu a katechezi
Zahájení Roku sv. Pavla v Brně

Pastýřský list k zahájení Roku sv. Pavla v brněnské diecézi

Mons. Vojtěch Cikrle

Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě,
milé sestry, milí bratři, milé děti,
při příležitosti dvoutisícího výročí narození svatého Pavla se bude od 29. června 2008 do 29. června 2009 konat jubilejní rok věnovaný tomuto velkému apoštolovi národů. Rok svatého Pavla vyhlásil loni v římské Bazilice svatého Pavla za hradbami v předvečer slavnosti svatých Petra a Pavla Svatý otec Benedikt XVI. ... Celý článek ...

27.06.2008, kategorie: Ke studiu a katechezi
Tarsus, Kleopatřina brána

Pavel z Tarsu, římský občan

„Já jsem Žid z kilikijského Tarsu, občan toho ne neznámého města“ (Sk 21,39). Těmito slovy se Pavel představuje římskému veliteli kohorty syrských a řeckých žoldáků, kteří z vyvýšené pevnosti Antonia hlídají nádvoří Jeruzalémského chrámu. Pavel, obklopen vojáky, stojí na schodišti vedoucím do pevnosti, jež symbolizuje profánní politickou moc pyšně se vypínající nad posvátnými chrámovými prostory… Celý článek ...

27.06.2008, kategorie: Ke studiu a katechezi
Přečíst pavlovské listy za rok...

Přečíst pavlovské listy za rok...

Užitečná pomůcka

Rok sv. Pavla je však skvělou příležitostí začít systematičtější četbu pavlovských listů a prostřednictvím nich se hlouběji seznámit s osobností a poselstvím apoštola národů.
Na těchto stránkách naleznete dva možné rozpisy četby pavlovských listů na jeden rok.
Četba podle některého z rozpisů má kromě jiného výhodu i v tom, že při četbě a rozjímání nebudete sami. Duchovně budete propojeni se všemi, kdo se taky vydali na tuto cestu a toto spojení vám jistě pomůže na cestě vytrvat.
Celý článek ...

27.06.2008, kategorie: Ke studiu a katechezi
Dokumentární film i trochu jinak

Dokumentární film i trochu jinak

Manuál k filmu

Hledáte materiály o sv. Pavlu, které by obohatily vaše hodiny náboženství, farní biblické setkání nebo spolčo? Celý článek ...


© Paulínky, © WebDesignum.cz 2008