Hlavní menu:

Paulínky.cz
Myšlenka na den: Bůh Krista dal jako svrchovanou hlavu církvi: ona je jeho tělem, plností toho, který naprosto všechno ovládá. (Ef 1, 22 - 23)
16.01.2009, kategorie: K modlitbě

Ano, já jsem nejnepatrnější z apoštolů..."

Pavel se představuje

Při příležitosti Svátku obrácení svatého Pavla nám liturgie předkládá poměrně známé úryvky ze Skutků apoštolů, které podávají zprávu o Pavlově zkušenosti na cestě do Damašku. Již méně známé jsou texty z Pavlových listů, v nichž se o své duchovní cestě vyslovuje on sám.
Blížící se letošní 25. leden, kdy budeme slavit Pavlovo obrácení ještě „slavnostněji“ než po jiné roky, může být příležitostí, více se u těchto biblických textů zastavit v modlitbě a v rozjímání.

Ke stažení: Adorace-s-Gal-1-a-1Kor-15-1.pdf, 2 MB


© Paulínky, © WebDesignum.cz 2008