Hlavní menu:

Paulínky.cz
Myšlenka na den: Jenom nám (doporučili), abychom pamatovali na chudé. A to mi také vždycky leželo na srdci. (Gal 2, 10)
25.11.2008, kategorie: Ke studiu a katechezi

1. etapa: Vydat se na cestu

Duchovní pouť - Vydat se za Kristem se sv. Pavlem
Pavel oslepen po setkání s Kristem, S. Teresa Groselj FSP

Skutky apoštolů vypráví, jak se „Šavel, když ještě soptil hrozbami a hořel touhou zabíjet učedníky Páně“ blížil k Damašku, když ho zasáhlo světlo z nebe a zjevil se mu Kristus. On dal jeho životu úplně nový směr. Odsud se jeho životní cesta odvíjí už pouze ve světle vzkříšeného Krista. Pavel ví, že skutečný „počátek“ jeho života s Kristem sahá ještě dál – je v srdci samého Stvořitele, který ho od věčnosti miloval a povolal, aby se stal synem v Synovi a nástrojem jeho plánu spásy. Pavel nás tímto učí, abychom měli neustále na mysli skutečný „počátek“ naší cesty za Kristem. Pouze ve světle lásky Boha, který nás už v matčině lůně vybral a svou milostí povolal (srov. Gal 1,15), můžeme růst ve víře, zvládat únavu, překonávat překážky a chápat hluboký smysl svého života, který celý spočívá v milosrdné lásce Otce, kterou nám zjevil Ježíš Kristus, a na které máme podíl působením Ducha svatého. První etapa je příležitostí vrátit se k počátkům své víry a následování Ježíše Krista. Je pozváním znovu se rozhodnout „vyjít ze sebe“ a vydat se na cestu tak, jak to na Boží výzvu učinili velké postavy dějin spásy: Abrahám a Sára, Mojžíš i celý vyvolený národ.
V letních měsících liturgického mezidobí jistě budeme mít příležitost najít si čas ke ztišení a k duchovnímu i tělesnému odpočinku. A když vezmeme do rukou listy sv. Pavla, více poznáme jeho život a jeho duchovní poselství. Na Slavnost nanebevzetí Panny Marie pak budeme kontemplovat cíl každého duchovního putování, kterým je účast na věčném životě v Boží slávě.

Zdroj: S. Giovannamaria Carrara FSP, provinciální představená Dcer sv. Pavla v Itálii (zpracovala -am-)


© Paulínky, © WebDesignum.cz 2008